Volumul de sânge circulant si eligibilitatea pacienţilor

Volumul de sânge circulant si eligibilitatea pacienţilor

Volumul de sânge circulant poate fi estimat la aproximativ 55-70 ml/kg corp sau 5-7% din greutatea animalului. La animalele în vârstă sau obeze procentul este mai redus, în medie, cu 15%. Ca o estimare aproximativă, până la 10% din volumul sanguin circulant poate fi recoltat de la animalele normale, sănătoase cu efect negativ minim. Dacă este nevoie de o limită certă a volumului sanguin la câine, aceasta variază în limitele 79-90 ml/kg, cu o medie de 86 ml/kg. (Lynne Kesel, 2004). Dializa este disponibilă în momentul de faţă pentru câinii cu o greutate de cel puţin 15 kg, întrucât volumul de sânge aflat la un moment dat în circuitul extracorporeal este de aproximativ 250-300ml. Noile tehnici abordate în Clinica noastră ne permit utilizarea hemodializei și la pacienți care pornesc de la 10 kg. Pentru cei cu o greutate mai mică de 10 kg vom apela la dializa peritoneală care are o eficiență foarte bună, conform studiilor noastre din ultimii 2 ani.