Etapele hemodializei

Etapele hemodializei

Odată stabilit faptul că un pacient este eligibil pentru hemodializă, paşii urmaţi în conduita terapeutică sunt următorii: